Sabri Ülker'le İlgili Anılar

“Her zaman muhitinden saygı görmüştür.”

Süleyman Demirel

Ülker’in kurucusu Sayın Sabri Ülker’i çok yakından tanırım,uzun zamandır tanırım.Fevkalade değerli bir iş adamıdır. Hem Türkiye’de böyle bir sanayi kurmuş olmakla hem Türkiye’deki pek çok kişiye iş vermiş olmakla hem de Türkiye’nin ham maddelerini işleyip katma değer ilave etmek suretiyle refaha hizmet etmektedir. Bu nedenle kendisini çok tebrik ederim,çok takdir ederim.

Sabri Ülker Bey’le aynı meclislerde bulunduk geçmişte. Sabri Ülker Bey çok muhterem bir zattır ve her zaman muhitinden saygı görmüştür. Büyük bir hayırseverdir ve kendisinin Türkiye’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı her zaman takdir etmişimdir, tebrik etmişimdir, teşvik etmişimdir. Bugün de Murat Ülker bu işleri götürüyor. Murat Ülker, onu da gayet yakından takip ediyorum.

Tesisler Sabri Bey’in değil,tesisler Türk vatandaşının.İçinde çalışan o, çıkardığı ürünü tüketen o, hammaddesini üreten o, Sabri Bey aracı.

Süleyman Demirel ile 2007 yılında yapılan söyleşiden alınmıştır.

Süleyman Demirel
TC 9. Cumhurbaşkanı

Kollektif İnteraktif Ajans