‘’Yarınlar Seninle Yaşayacak!’’

Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, “Sabri Ülker Çevre Ödülü” nü oluşturdu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ödülün amacı, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel ve inovatif çalışmalar yapanların önünü açmak.

Bu çerçevede Sabri Ülker Çevre Ödülü, bu sene sıfır atık yaklaşımıyla hem doğal kaynakların korunmasını teşvik eden hem de doğal dengenin bozulmasını önlemeye yönelik çözüm üreten, yenilikçi çalışmalara verilecek.

Başvuru süreciyle ilgili daha detaylı bilgiye ve başvuru formuna ulaşmak için sabriulkercevreodulu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru
Sabri Ülker
Sabri Ülker
Sabri Ülker


Kollektif İnteraktif Ajans